For Schools/Դպրոցներին

Սույն գործիքակազմը մշակվել է ուսուցիչների վերապատրաստումն ուղղորդելու և ավագ
դպրոցի ուսուցիչների, կրթական ոլորտի խորհրդատուների, տնօրենների և այլ
մասնագետների՝ աշխատավայրում մասնագիտական զարգացմանը խթանելու նպատակով,
որն ուղղված է ներառական, ուսումնառությանը նպաստող միջավայր ձևավորելուն։
Այսպիսի միջավայրը դաստիարակում և կրթում է բոլոր սովորողներին՝ անկախ նրանց
սեռից, հավատքից, ֆիզիկական, մտավոր, սոցիալական, զգացմունքային կամ այլ
առանձնահատկություններից։

Ներառական դասավանդման և ուսումնառության գործիքակազմ (նախագիծ)

Agenda_Arm Reviewed

Case_study_Arm

Pre and Post evaluation forms_ARM

UDL_Armenian

AUA_SWOT

UDL

Unison_terminology_and_etiquette

Unison_Inclusion_Etiquette